Steenbekkers Lelystad
Projecten

Steengroen Marknesse
Projecten Projecten Projecten

ProjectenDubbelbuis
Het langst bestaande en meest bekende systeem dat inmiddels al vele jaren wordt toegepast. Het dubbelbuissysteem is eenvoudig te monteren en eenvoudig in de bediening. Het afsluitbare gordijn is van polyester weefsel met een pvc coating. Het gebruikte zeildoek is 620 gram/m². Een combinatie van diverse soorten windbreek- en vogelgaas is mogelijk. Standaard in een handbediende uitvoering maar ook zeer goed toepasbaar in een elektrische bediening eventueel met een klimaatcomputer.

Oprol
ProjectenProjecten
Stalgordijnen voor optimale ventilatie van uw stal! Met het oprolsysteem biedt Wildeboer u de mogelijkheid om het afsluitgordijn onderaan op te rollen. Dit relatief nieuwe systeem wordt inmiddels veel toegepast bij diverse soorten stallen. Kenmerken: Te monteren vanaf 30 cm muurhoogte, minder invloed van wind op het geopende afsluitgordijn, in geopende toestand is het afsluitgordijn nauwelijks zichtbaar, zeer goed toepasbaar in combinatie met elektrische bediening en klimaatcomputer.

WMCC:

  • Alles wordt op maat gemaakt
  • Een bewezen lange levensduur
  • Diverse soorten en kleuren zeilen
  • Zeer vakkundige montage

 

Water- en mestbassin

Een zeer envoudige, doch efficiënte methode van opslag van mest en water is opslag in een open bassin, bekleed met kunststoffolie, Fecatex ®, dikte 1 mm. Deze folie voldoet aan de eisen, zoals die in de Bouwtechnische Richtlijnen voor Mestopslagsystemen van het Ministerie van VROM staan geformuleerd.

ProjectenProjectenProjecten

Het bassin is eenvoudig te maken, waarbij de uitgegraven grond als dijk rondom wordt gebruikt. Het bassin wordt opgemeten en de bekleding wordt op maat gemaakt: van geval tot geval dus maatwerk. Naast de Fecatex ® zijn op bestelling uiteraard ook andere typen folie, zoals HDPE, leverbaar. Het talud wordt nog extra beschermd door een speciaal voor bescherming van kunststoffen ontwikkeld weefseldoek: Genatex ® 1000. Het bassin kan worden afgedekt met een weefselversterkt zeildoek, Genatex 850, waarbij de mest dan tussen de beide wordt ingevoerd. Hierdoor ontstaat een volledig gesloten systeem van mestbewaring, dat voldoet aan de wettelijke afdekkingsplicht. Dit geheel gesloten systeem wordt geleverd onder KIWA-certificaat K2455/93.