Koopjeskelder

Nieuwsbrief

Middels onze (digitale) nieuwsbrieven wordt u automatisch op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, aanbiedingen en nog veel meer.

Adres:

Evenboersweg 16
7711 GX Nieuwleusen
Tel.: 0529-483030

Openingstijden Winkel:

Ma - vr: 7.30 tot 17.30
Za: 8.00 tot 12.00

Openingstijden Kantoor:

Ma - vr: 8.00 tot 17.00

iDEAL

Tuinbouw


Recirculatie
De steeds strengere controles op lozingsvergunningen heeft veel kwekers doen besluiten hun gietwater te recirculeren. Wildeboer levert voor deze recirculatiesystemen de pompinstallaties, leidingen en wateropslag en de kennis op het gebied van regelgeving en effectief gebruik.

Vergunning
Een lozingsvergunning is verplicht om giet- en regenwater van containervelden af te mogen voeren naar het oppervlaktewater. Bedrijven die over een gesloten bed ondergrond beschikken, dienen het water op te vangen en te hergebruiken. Belangrijke componenten van systemen hiervoor zijn een pompput met pompinstallatie en een wateropslag: meestal een bassin, soms een silo of tank.

Putten en pompen
Via een stelsel van goten en leidingen komt al het water van de containervelden terecht in een pomp-put. Van hieruit wordt het water naar een bassin gepompt door een zorgvuldig geselecteerde pomp. Met bijpassende schakelkasten kan bijvoorbeeld een tweede pomp ingeschakeld worden wanneer de eerste pomp bij zware regenval te weinig capaciteit heeft. Wildeboer levert en installeert de complete installatie van pomp-put, niveau regeling en pompen, nauwkeurig afgestemd op de totale beteelde oppervlakte.

Waterbassin
Voor wateropslag worden o.a. waterbassins gebruikt. Een berekening van vereiste capaciteit, toekomstverwachting en ruimte bepaalt welke afmeting het meest voor de hand ligt. Een waterbassin bestaat uit een omdijkt stuk grond dat bekleed is met een duurzame folie. Bij het graven van het bassin door een ervaren loon- grondwerker wordt de uitgraven grond gebruikt voor de dijk, afhankelijk van de grondwaterstand kan bepaald worden of er grond aan- of afgevoerd moet worden. Het talud van de dijk wordt bekleedt met een taludbescherming zodat de folie wordt beschermd tegen UV straling en bijvoorbeeld reigers of ander wild. Daarnaast voorkomt taludbescherming dat de folie gaat klapperen en zo de dijk kan beschadigen . de hoeken van de Sterke argumenten voor een bassin zijn de eenvoudige uitvoering en lage investering per kuub.

Teeltvloeren/ containerveld
Afwatering is het kernbegrip dat bepaalt welke type teeltvloer gekozen zou moeten worden. Hoe beter en gelijkmatiger het water tussen de planten wordt afgevoerd, hoe meer controle u heeft over het vochtgehalte in de potten. Met een goede keus in de ondergrond is van uw teeltvloer kunt u een aanmerkelijke effeciëntie verbetering realiseren: minder uitval, gelijkmatigere groei en minder arbeid resulteren in een lagere kostprijs. Wildeboer levert de gangbare containervelden. Uw wensen en uw teeltmethode bepalen de keuze.

Horizontale afwatering
Een containerveld met horizontale afwatering bestaat uit een PE- folielaag met daarover gronddoek gespannen. De ondergrond wordt verdicht en nauwkeurig op afschot gelegd zodat het water over het gronddoek naar de goten wordt afgevoerd. Eventueel kan er tussen de folie en het gronddoek een bevloeiïngsmat gelegd worden, deze mat verdeelt het water tussen de planten en voorkomt zo extreem droge en natte plekken. Het belangrijkste voordeel vormt de zeer concurrerende prijs per vierkante meter. Een nadeel is de ongelijke watergift. Het water stroomt tussen de planten door naar de goot, de planten dichtbij de goot nemen hierdoor meer water op dan de planten langs het pad. Dit is gedeeltelijk op te vangen door de bedbreedte, afhankelijk van potgrootte, niet breder te kiezen dan ca 10 meter. Dit type teeltvloer is niet berijdbaar.

Vertidrain
Bij dit type veld bevindt zich tussen de folielaag en het gronddoek een noppenmat. Het water dat op het gronddoek valt, wordt onder het gronddoek, tussen de noppen door, afgevoerd waardoor alle planten op het veld evenveel water krijgen. Doordat het water wordt onder het gronddoek wordt afgevoerd is het mogelijk bredere velden te maken zonder verschillen in watergift, er zijn minder paden en goten nodig. Een ander belangrijk voordeel is dat de mat de draagkracht van de ondergrond aanmerkelijk verhoogt waardoor deze berijdbaar is met karren en heftrucks. Dit geeft een belangrijke besparing op arbeid want planten rapen en direct op karren laden zonder te veel lopen of gebruik van lopende banden.

Goten
Naast diverse keuzes in afwatering zijn er ook diverse vormen van goten. Het mees eenvoudige is een open goot met een tegelbaan onderin. Deze goot is eenvoudig van opzet, makkelijk aan te leggen en kan soms gebruikt worden als een slootbassin. Open goten hebben echter als nadeel dat ze een verzamelpunt vormen van oude potgrond of potten. Er zijn diverse soorten afgedekte goten: betongoten die afwerkt worden met tegels en grindgoot die eventueel afgedekt wordt met een extra doorlatend geotextiel. Afgedekte goten zijn beloopbaar en in sommige gevallen kan er zelfs geteeld worden op de goot.

Wildeboer ontwerpt niet alleen teeltvloeren, maar legt ze ook aan. Elk veld is uniek en vraagt een afweging van alle keuzes in uitvoering en materialen. Uw wensen en onze mogelijkheden stemmen wij op elkaar af zodat u een veld krijgt wat het beste past bij uw situatie.

Foliekassen
Bij veel gewassen is teeltbescherming een voorwaarde voor een ongestoorde groei en een bedrijfszeker resultaat. Een ideale oplossing hiervoor is de foliekas. Een foliekas wordt volledig afgestemd op uw gebruiksdoel.

Waarom een foliekas?
Een foliekas laat PAR-licht beter door wat de groei en de kleur van het gewas bevordert. Het bouwen verloopt sneller Folie is difuusdicht en verstrooit het binnenvallende licht. Hierdoor blijven planten korter en steviger, ontstaan minder schaduwplekken en minder verdamping. Het klimaat in een foliekas is beheersbaar door de vele ventilatiemogelijkheden. Luchtingspercentages van tientallen procenten zijn haalbaar. Ventilatie zorgt gecombineerd met een scherminstallatie, klimaatcomputer en een gestuurde beregening voor een ideale groeiomgeving voor uw planten.

Tunnels en kassen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen folietunnels en kassen, waarbij de verschillen liggen in de stahoogte en de mogelijkheden voor klimaatbeheersing.

Folietunnels ook wel wandelkappen genoemd hebben een relatief geringe stahoogte. De constructie is eenvoudig en luchten kan beperkt. Deze kassen zijn verplaatsbaar, worden geleverd met grondankers waar de bogen op worden geplaatst. Doormiddel van een nokbuis worden bogen in bedwang gehouden, de lengte kan door u zelf bepaald worden. Folietunnels wordt geleverd met een standaard tunnelfolie, de folie kan ingegraven worden maar ook onder tunnelband afgeklemd zodat er soort zijluchting ontstaat. Er zijn 2 types folietunnels/ wandelkappen, standaard (eco) en een verstevigde versie. De eco is eenvoudig uitgerust, zonder breedteschoring, deze kap is ook lager van hoogte. Tunnels zijn ideaal voor tijdelijke overkapping en hobbymatige teelten. De investering per vierkante meter is laag.

Tuinbouw 1Tuinbouw 2Tuinbouw 3

De (rechtwandige) foliekassen hebben meer hoogte en meer inhoud per m2 vloeroppervlak. Dit geeft een groter luchtbuffer en een effectieve benutting van de ruimte. Het klimaat in de kas is uitstekend regelbaar met zij- en nok luchting. Handmatig bediend of geautomatiseerd. Foliekassen kunnen gemakkelijk geschakeld worden, ideaal voor toekomstige uitbreiding. Bij het plaatsen van foliekassen is wel zijn wel vergunningen nodig ivm het plaatsen van een onroerend goed.

Klimaatsturing
Het kasklimaat vraagt sturing. In een foliekas zijn vele vormen van ventilatie in te bouwen, zowel in de zijwand als in de nokken. Er kan uit 2 zijluchtingsprincipes worden gekozen: oprol- of hijsluchting. Oprolluchting opent van onderen naar boven. Het risico hierbij is een sterke koude luchtstroom over de planten, wat de kans op nachtvorst schade vergroot en de groei remt. Veiliger en effectiever is de hijsluchting, die van boven naar beneden opent waardoor de luchtcirculatie egaler is. Naast zijluchting is nokluchting belangrijk, met name voor het afvoeren van warme lucht. De verschillende luchtingen kunnen handmatig bediend worden, maar veelal is een klimaatcomputer die de motoren van de luchtingen aanstuurt, de meest aduquate oplossing.

Schermhallen
Om gewassen te beschermen tegen de nadelige invloeden van het weer of tegen insecten groeit de belangstelling voor schermhallen. De combinatie van diverse gaasweefsels en de diverse schermhalconstructies genereren legio maatwerk oplossingen. Er zijn gaasweefsels met verschillen in schaduwwerking die ook nadelige weersinvloeden als hagel, sneeuw en wind afvangen. Voor de bollenteelt en selecteurs zijn er speciale gazen tegen bepaalde soorten insecten leverbaar.

Foliekas renovatie
Wildeboer heeft een eigen montageteam welke voor u ook nieuwe folie op de kas kan monteren. Het aanbrengen is per kas verschillend. Bij normale omstandigheden is tunnelfolie in Nederland gemiddeld na 8 jaar aan vervanging toe, de EVA’s hebben hun werk gedaan, de elasticiteit is nagenoeg uit de folie verdwenen. Fabrikanten geven een UV garantie af van 4 tot 5 jaar op basis afschrijving Nederlandse breedtegraad. Afhankelijk van de situatie kunnen wij u frame voorzien van een nieuw foliedek of vervanging van zij-luchting en eventueel het aanbrengen van schaduwgaas over de folie.

Watergeefsystemen op kwekerij

Bij water geven is de verdeling van het water over de planten het belangrijkste criterium. Er zijn verschillende basisprincipes voor het toedienen van het water, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Sproeiers zijn het meest gangbaar en eenvoudig, daarnaast bestaan er systemen die het water per pot doseren door middel van druppelirrigatie. Weer een ander principe voert het water onder de potten aan de plant. Een beregeningscomputer regelt de starttijden, de beregeningsduur en eventuele meststofdosering.

Sproeiers
Eenvoud typeert bovenlangs water geven met sproeiers. Voor iedere teelt is er keuze uit meerdere typen sproeiers, ieder met zijn eigen sproeibeeld. Bij vrijwel alle teelten ligt het accent steeds meer op een gelijkmatige waterverdeling. Met de huidige generatie sproeiers is het mogelijk waterverdelingscoïffi ciënten van meer dan 95 % te halen. Dit betekent dat 95% van de planten evenveel water krijgt. Soms zijn aanvullende kantsproeiers nodig om kanteffecten zoveel mogelijk uit te sluiten.

Druppelirrigatie
Druppelirrigatie is een zeer efficiënte vorm van watertoediening doordat elke plant een eigen druppelaar, capillair of sproeipen heeft. De watergift is zo heel nauwkeurig te doseren en komt precies daar terecht waar het nodig is. Dit maakt het waterverbruik zeer laag. Het systeem vraagt wel veel controle en gaat gepaard met de nodige arbeid bij oppotten en afleveren. Daarnaast dient het water goed gefilterd te worden. Doordat zeer nauwgezet per pot gedoseerd kan worden is het systeem vooral rendabel bij teelten in grote potten en bij hoge gewassen.

Onderlangs toedienen
Water onderlangs toedienen houdt in dat het water wordt aangevoerd en afgevoerd aan de onderkant van de pot, de plant kan naar behoefte water opnemen via gaten in de potbodem. De plant en de bovenkant van de pot blijven hierdoor droog. Bij het systeem van eb en vloed staan de planten daadwerkelijk korte tijd in het water. Bij het Efford-systeem blijft het water net onder het maaiveld en zuigt de plant het water via capillaire werking zelf op. Een derde methode maakt gebruik van een bevloeiingsmat die tussen het worteldoek en de folie op de teeltvloer wordt gelegd. Deze mat heeft een sterk capillaire werking, waardoor het door druppelslangen aangevoerde water egaal over het hele veld wordt verdeeld. Onderlangs water geven heeft grote voordelen: minder schimmelaantasting in het blad, minder onkruid en levermos in de potten en een betere doorworteling van de potten. Belangrijk hierbij is wel dat de potten waar de planten in staan daadwerkelijk contact maken met de ondergrond.

Automatisering en bemesting
Steeds meer kwekers maken gebruikt van oplosbare meststoffen om de bemesting van hun planten bij te sturen. Er zijn eenvoudige systemen waarbij meststoffen worden meegezogen door beregeningspomp tot geautomatiseerde bemestingsunits die enkelvoudige meststoffen nauwkeurig in het watergeefsysteem doseren. Ook beregeningscomputers die alleen de watergift regelen zijn verkrijgbaar.

Tuinberegening

Een beregening is de kroon op de aanleg van een tuin: een mooi aangelegde tuin blijft mooi met een beregening. Een beregening geeft minder uitval van planten als de tuinaanleg is afgerond en het voorkomt een dor en droog gazon. Gesleep met slangen en sproeiers is verleden tijd waardoor het verzorgen van de beplanting een stuk makkelijker wordt en u optimaal kunt genieten van uw tuin. Daar komt bij dat de kosten voor een beregening vaak meevallen. Uw beregening in deskundige handen!

Diverse mogelijkheden
De mogelijkheden voor een beregening in de tuin zijn vrijwel onbeperkt. Het meest eenvoudige systeem werkt met een aantal aansluitpunten waar naar behoefte sproeiers op aan te sluiten zijn. Ook handig voor het wassen van de auto of het bijvullen van een vijver! Het nadeel is dat er nog wel met slangen en sproeiers gewerkt moet worden. In de meeste gevallen wordt daarom gekozen voor een beregening waarbij een aantal leidingen in de grond gegraven worden waarop diverse sproeiers aangesloten worden. Het is daarbij mogelijk sproeiers weg te werken in de beplanting en het gazon zodat ze alleen zichtbaar zijn tijdens het water geven. Het resultaat is een beregening die onzichtbaar is weggewerkt en alleen daar beregent waar nodig, dus geen water op bestrating of muren. Een weldaad voor uw tuin!

Materialen
Er zijn diverse typen sproeiers leverbaar, van degelijke tiksproeiers tot onzichtbaar weg te werken pop-up sproeiers en druppelslangen voor borders en de potten op het terras. Ook voor de bediening zijn diverse mogelijkheden, van handbediend tot een volledig geautomatiseerd systeem met een beregeningscomputer, vochtsensoren en afstandsbediening.

Wildeboer: kennis en ervaring
Met Wildeboer haalt u een leverancier in huis met jarenlange ervaring in de levering en montage van beregening. Wij maken gebruik van bewezen technieken en betrouwbare merken. Wij kunnen het hele traject van ontwerp, uitleg en toelichting geven en het leveren van de benodigde materialen u aanbieden. Het uitgraven van de geulen kan door u zelf gedaan worden of door een hoveniersbedrijf/ grondwerker uitgevoerd worden, het aanleggen van de leidingen, aansluiten van koppelingen en sproeiers en het in bedrijfstellen kunnen wij eventueel voor u verzorgen. Het is belangrijk dat pomp, leidingwerk en sproeiers goed op elkaar afgestemd zijn zodat iedere sproeier de juiste hoeveelheid water en druk krijgt. Alleen dan wordt tuin op de juiste wijze beregend zonder dat gebouwen of bestrating geraakt worden.

Paardenbakberegening

De gemiddelde paardenbak heeft een afmeting van ca 20 x 40 meter. In warmere periodes ontstaat het probleem dat het zand droog wordt en gaat stuiven, tevens heeft u geen stabiele ondergrond meer waardoor kans op blessures bij uw paarden groter wordt. Nat houden van de bak is dus “noodzakelijk”. Wildeboer adviseert en levert u diverse mogelijkheden van beregening in zowel een binnenbak als buitenbak. Gebruik maken van tuinslangen en het uitzetten van sproeiers is natuurlijk een mogelijkheid, maar het is een zeer intensieve bezigheid. De sproeiers moeten elke keer op de juiste plaats gezet worden zodat de gehele bak goed beregend wordt, en het slepen met zware smerige slangen gaat vaak ook tegenstaan. Stelt u eens een beregening voor waarbij u niet hoeft te slepen met slangen, en uzelf elke keer moet afvragen waar u het beste de sproeistandaards neer kunt zetten. Het kan eenvoudig verholpen worden door het aanleggen van een vaste opstelling.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het samenstellen van een beregening, elke situatie vraagt om zijn specifieke benadering, daarom is het belangrijk om eerst alle gegevens op een rij te zetten alvorens een passende beregening aangeboden kan worden.

U moet dan denken aan: afstand tussen pomp en binnen/ buitenbak, capaciteit pomp, leidingdiameter, kwaliteit van het water, sproeierkeuze enz.

Voordelen van beregening:
• Gelijkmatige verdeling van water in uw bak
• Ideale stabiele ondergrond
• Minder kans op blessures bij uw paarden
• Veel tijdsbesparing
• Eénmalige aanleg, makkelijk in onderhoud
• Direct water op gewenst moment

Eb- en vloed systeem
Een eb en vloed systeem is samenstelling van een dichte folielaag als ondergrond met daarop een drainagebuizen systeem die aangesloten is op een gesloten ringleiding voorzien van ontluchting, welke in verbinding staat met een controleput. Het unieke drainagesysteem in combinatie met de bodempomp regelen uiteindelijk volautomatisch het gewenste waterpeil in uw bak. Bij regen stijgt het waterpeil waardoor het overtollige water door de overstort wordt afgevoerd in de dichtstbijzijnde sloot of waterput. Bij droogte daalt het waterpeil en zorgt de pomp ervoor dat het water uit het waterreservoir in de bodem gepompt wordt. De zandlaag wordt hierdoor van onderaf nat gehouden waardoor beregening niet langer noodzakelijk is. Wildeboer kan u adviseren in de aanleg en voor berekenen welke materialen en hoeveel er nodig is voor de aanleg van uw bak. Wildeboer heeft alle benodigde materialen voor de aanleg in huis.

Infiltratie van hemelwater

Infiltratie is een onderdeel van het duurzaam waterbeheersysteem, het infiltratiekrat is bedoeld voor het bergen van het infiltreren van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak zoals een dak of een straat. Het regenwater wordt ontdaan van grof vuil en naar de ondergrondse buffer geleid waaruit het langzaam in de bodem zakt. Het geotextiel is wortelremmend en voorkomt dat er grond in de infiltratiekratten stroomt.

• Als gemeente of waterschap eisen stelt, dienen deze opgevraagd te worden en hieraan te voldoen. (dit is per gemeente verschillend)
• Er zijn 2 berekeningsmogelijkheden, statische berekening en Dynamische berekening
• Statische berekening, water afkomstig van woning of gebouwen, hierbij wordt het water via dakgoten naar de opslag geleidt.
• Dynamische berekening, water afkomstig van een verhard terrein, hierbij zijn een aantal faktoren van belang. De K-waarde (opname vermogen van de grond), is er wel of geen overstort mogelijkheid (bijv. sloot, gescheiden rioleringsstelsel) , grondwaterstand

Elk infiltratiesysteem moet een overstort-/ontlastingsvoorziening hebben. Om de levensduur van het systeem te verlengen moet voorkomen worden dat de omliggende grond en het geotextiel dicht slaan als gevolg van vervuild regenwater.

1. gebruik van bladscheiders voor grof vuil (bladeren en takken)
2. plaats een zandvangput voor fijner vuil
3. gebruik straatkolken met een grote zandvang (45 ltr)

Vet en olieachtige stoffen en benzine mogen nooit in het infiltratiesysteem gebracht worden.

Voorbereiding/ sleuf
De installatie moet plaatsvinden in een droge sleuf. De bodem bestaat uit een ca 10 cm laag van grofkorrelig materiaal, zonder stenen en brokstukken om te voorkomen dat het geotextiel beschadigd. De compactheid van de bodem moet een proctorwaarde heb van tot ca 95. Verder moet de bodem stabiel zijn en voldoende draagvermogen hebben, hetgeen afhankelijk is van o.a. verkeerslast, afmetingen, grondsoort en inbouwdiepte. Er is een minimale afstand van 0.5 m vereist tussen de wanden van de infiltratiekratten en het grondwerk om te zorgen voor een veilige toegang volgens de voorschriften.